Változott az NY jelű nyomtatvány benyújtásának szabálya

2017.12.31-ig érvényes szabályok szerint a biztosított mezőgazdasági őstermelő és a biztosított egyéni vállalkozó NY jelű nyomtatványon teljesíthette adóbevallási kötelezettségét, amennyiben nem keletkezett járulékfizetési kötelezettsége. Az utolsó időszakról az NY jelű nyomtatványt 2018.01.12-ig lehetett benyújtani.

2018. január 1-jétől a biztosított egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő az 58-as járulékbevallást nem válthatja ki NY jelű nyilatkozattal, a biztosított egyéni vállalkozónak, mezőgazdasági őstermelőnek járulékbevallási kötelezettségét az 58-as bevalláson kell teljesítenie akkor is, ha adott időszakban fizetési kötelezettsége nem keletkezett (nullás bevallás). Amennyiben az adózó a 1858-as bevallást nem nyújtja be a NAV felé, elmulasztja bevallási kötelezettségét [Art 50. § (4)].

 

A foglalkoztatónak nem minősülő biztosított mezőgazdasági őstermelő nem kötelezett a havi adó- és járulékbevallásra [Art 50. § (1)], ha a tárgyévet megelőző évben bevétele nem volt, kivéve, ha a tevékenységét a tárgyévben kezdte, vagy az adóévre vonatkozóan nyilatkozatban vállalta, hogy a meghatározott járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg a járulékokat [Art 50. § (4)].

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login