ÚJ KATA-törvény szeptember 1-től

Az Országgyűlés a 2022. évi XIII. számú törvényével egy teljesen új KATA törvényt alkotott, erősen szűkítve az ezt az adózási formát választhatók körét.

Ezt az adózási formát csak az Evectv. szerinti főfoglalkozású egyéni vállalkozó alkalmazhatja [Katatv. 1.]

 

Nem alkalmazhatja tehát ezt az adózási formát többek között [Katatv. 2. § 2. pont]:

 

- minimum heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll

- a Tbj szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak (nyugdíjas)

- az uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül

- a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül,

- olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,

- rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű,

- a kisadózóként dolgozó egyéni vállalkozói tevékenységen más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  törvény szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll,

- a köznevelési intézményben, a szakképző intézményben vagy a felsőoktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség intézményében vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, vagy az előzőekben nem említett államokban folytatja az előbbieknek megfelelő tanulmányokat, azzal, hogy a 25. életévének betöltéséig idetartozik a tanulmányait szüneteltető kisadózó is

 

A kisadózó nem szerezhet bevételt kifizetőtől , kivéve taxi szolgáltatást végző kisadózót. a szolgáltatás/termékértékesítés kizárólag magánszemélyek részére történhet [Katatv. 5. § (1) bekezdés g) pont].

 

A tételes adó mértéke havonta 50 ezer forint [Katatv. 7. § (1) bekezdés]. Megszűnik a havi 75 ezer forintos tételes adófizetés lehetősége, így a kisadózók nyugdíja alacsony lesz.

 

A kisadózók éves keretösszege 12 millió forintról 18 millió forintra (havi 1,5.millió forintra) emelkedik [Katatv. 7. § (5) bekezdés]. A keretösszeget meghaladó rész után 40 % mértékű különadót kell fizetni [Katatv. 7. § (4) bekezdés].

 

A kisadó és jogállásának időszaka alatt biztosított teljes körű, minden ellátásra jogosult. Az ellátások számításának alapja havonta 108 ezer forint [Katatv. 9. § (1) bekezdés].

 

A kisadó bevételi nyilvántartást, a kiadási időrendben vezet, folyamatosan ellenőrizhető módon nyilvántartható olyan adatot, amely minden rögzítést olyan adatot, adókötelezettsége teljesítéséhez szükséges a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges [Katatv. 11. § (2) bekezdés].

 

Az adóalanyiság bejelentésére vonatkozó nyilatkozat 2022. augusztus 1-jétől tehető meg. Az adóalanyiság bejelentésére 2022. szeptember 25-én megtett nyilatkozat alapján az adóalanyiság 2022. szeptember 1-jétől jön létre [Katatv. 15. § (1) bekezdés].

 

Az adóalanyiság választására nem jogosult, 2022. augusztus 31-én a kisadó tételes adóját alkalmazó egyéni vállalkozó az átalányadó választását a 2022. adóévre vonatkozó vállalkozásokról 2022. október 31-én jelentheti be [Katatv. 15. § (2) bekezdés].

 

 A 2022. augusztus 31-én a kisadózó vállalkozások adóját alkalmazó kisadózó vállalkozás 2022. évben 40 százalékos mértékű adót abban az esetben fizet, ha az adóévben augusztus 31-én megszerzett bevételt az adó hónapjaira 1,5 millió forinttal nagyobb [Katatv. 15. § (3) bekezdés].

 

A kisadózói adóalanyiságot 2022. szeptember 1-jétől választó kisadózó 2022. évben a különadót a kisadói bevételek a kisadózói adóalanyiság fennállásának adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és 1,5 millió forint szorzatát meghaladó része fizeti utáni meg [Katatv. 15. § (4) bekezdés].

 

És ami 2022.09.01-től MEGSZŰNT!

Tekintettel arra, hogy a kisadózó értékesítése csak magánszemélyek felé lehetséges, megszűnik az 1 millió forintos meghaladó bevétel és a 3 millió forintos meghaladó bevétel után 40 % külön fizetendő.

 

Az Adóhatóság nem alkalmazza a munkaviszony vélelmezésének korábbi szabályait.

 

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login