Munkáltatói lakáscélú támogatás 2019

Jelentősen beszűkölt a munkáltató munkavállalói lakáscélú támogatásának köre 2019.01.01-től.

Megszűnt támogatási formák:

munkáltató által nyújtott vissza nem térítendő támogatása

- lakás vásárlására
- új lakás építésére
- lakás bővítésére
- lakás korszerűsítésére
- munkavállaló lakáshitel törlesztésének támogatása
 

Törlésre került az Szja tv. 1. számú mellékletének 2.7. pontja.
 

A 2019. január 1-jét megelőzően nyújtott lakáscélú munkáltatói támogatás elszámolásával, felhasználásának igazolásával összefüggésben e törvény 2018. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni, az eddigi időpontig átutalt támogatásra vonatkoznak a 2018-as szabályok.[Szja tv 95. § (5)].
 

Megmaradó támogatás
 

- kamatmentes lakáscélú hitel
 

A magánszemélynél nem keletkezik kamatjövedelem a folyósítás évét megelőző négy évben lakáscélú hitelként folyósított összegekkel együtt a 10 millió forint összeget meg nem haladó összegű, ugyanazon magánszemélynek nyújtott hitel esetében, ha azt a

- munkáltató munkavállalójának
- helyi önkormányzat a magánszemélynek

hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár útján, annak igazolása alapján saját lakás

- építéséhez

- építtetéséhez

- vásárlásához

- bővítéséhez

- korszerűsítéséhez

- akadálymentesítéséhez

- vagy bármely említett célra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtotta [Szja tv. 72. § (4) f)].

 A méltányolható lakásigényre nem kell figyelemmel lenni [Szja tv. 96. § (2)].

new-item-last-login