Módosították az Illetéktörvényt

Az országgyűlés 2020.07.08-i hatállyal módosította az Illetéktörvényt [1990. évi XCIII. törvény].

A hatálybalépés napjától mentes az öröklési illeték alól

 - az örökhagyó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), valamint túlélő házastársa által megszerzett örökrész [Itv. 16. § (1) i)]

 - az örökhagyó testvére által megszerzett örökrész [Itv. 16. § (1) j)]

 

 

Mentes az ajándékozási illeték alól

 - az ajándékozó testvére által megszerzett ajándék [Itv. 17. § (1) w)]

 

E törvény alkalmazásában testvér az a személy, akinek legalább az egyik szülője (örökbefogadója) azonos az örökhagyó, megajándékozó szülőjével (örökbefogadójával) [Itv. 102. § (1a) c)].

 

A módosított rendelkezéseket a hatálybalépésük napján az állami adóhatóság által véglegesen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login