Késedelmi kamat mértéke a veszélyhelyzet ideje alatt

A Kormány 454/2022. számú rendeletével szabályozta az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatti, a Pt. 6:48. §-ban szabályozottaktól eltérően a pénztartozás esetén alkalmazható késedelmi kamatot.

A késedelmi kamatkövetelés legfeljebb évi huszonöt százalékos mértékben érvényesíthető, ezt meghaladó részében pedig úgy kell tekinteni, mintha azt ki sem kötötték volna [ 454/2022. Korm. rendelet 2. §].

 

Ez a rendelkezés 2022.11.10. napján lép hatályba.

 

new-item-last-login