Egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetése

2021.07.01-től az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb három évig szüneteltetheti. [Evectv 18. § (1)]. 2021.07.01-e előtt megkezdett szüneteltetésére továbbra is a kétéves szabály érvényes.

Amennyiben az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltetni kívánja, köteles azt a bejelentési vagy változásbejelentési űrlapon a nyilvántartást vezető szervnél bejelenteni [Evectv  18. § (2)].

 

Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnik ha az egyéni vállalkozó nem jelentette be az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását vagy megszüntetését, a szünetelés kezdőnapját követő három év elteltét követő napon [Evectv  19. § (1) g)].

 

A nyilvántartást vezető szerv azt az egyéni vállalkozót, akinek az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt, az illetékes hatóság értesítése alapján a jogosultság megszűnésének napjával hivatalból törli a nyilvántartásból [Evectv  19. § (4) ].

 

new-item-last-login