Adatszolgáltatás számlakibocsátóként

2018.07.01-től 1 millió forintról 100 ezer forintra csökken a kibocsátott szálákkal kapcsolatos adatszolgáltatás. Tehát ettől az időponttól minden olyan kibocsátott számláról adatot kell adatot szolgáltatni az adóhatóság részére, amelyben az áthárított adó összege a 100 ezer forintot elérte, vagy meghaladta [Áfa tv. 10. számú melléklet].

Bővül az szolgáltatott adatok köre is, minden olyan adatot közölni kell, melyet az Áfa tv. 169. §-a előír.

 

Az adatszolgáltatás módja

 

Számlázó programmal történő számlázás esetén az adatszolgáltatás ettől az időponttól automatikusan történik (erre a programnak alkalmasnak kell lennie)

 

Az online pénztárgépekkel készített egyszerűsített számlák adatainak továbbítása szintén automatikusan történik.

 

Számlanyomtatványon (kézi számla) készített számlák esetében

- ha az áthárított adó összege a 100 ezer forintot elérte vagy meghaladta, de kevesebb mint 500 ezer forint, a számla adatait 5 naptári napon belül kell továbbítani egy erre rendszeresített felületen

- ha az áthárított adó összege az 500 ezer forintot elérte vagy meghaladta, az adatszolgáltatást a számla kibocsátását követő napon kell teljesíteni

 

Az adatok továbbításának feltétele, hogy az adózó előzetesen regisztráltassa magát az adóhatóság webes felületén.

new-item-last-login