A kompenzációs felár alkalmazásáról

A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany dönthet úgy, hogy a tételes ÁFA elszámolás helyett különleges adózási módot választ. Ez a különleges adózási mód a kompenzációs felár alkalmazása.

A választhatóságnak azonban vannak feltételei, melyekre az adózó a választáskor jellemzően figyel. Fontos azonban, hogy a feltételeknek folyamatosan meg kell felelni, így azokat év közben és év végén mindig ellenőrizni kell.

 

A feltételek:

 

Mezőgazdasági tevékenységét egészben vagy meghatározó részben folytatja
Az adóalany akkor végzi mezőgazdasági tevékenységét meghatározó részben, ha az ebből származó éves bevétele meghaladja az Áfa szempontjából nem mezőgazdasági tevékenység árbevételét. Ha az Áfa szempontjából nem mezőgazdasági tevékenysége nem haladja meg az alanyi mentes értékhatárt, nem kell vizsgálni a arányt.

A feltételt az év végi adatok alapján kell ellenőrizni.


Mikrovállalkozásnak minősül

Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A feltételek megvalósulását éves szinten kell vizsgálni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik.

 

A mikrovállalkozássá történő minősítéshez, illetve annak elvesztéséhez a vállalkozásnak 2 egymást követő évben kell megfelelnie a feltételeknek.


Ha az adóalany a tárgyév július 1. napján már nem minősülne mikrovállalkozásnak, jogállása legkésőbb a tárgyév december 31. napjával megszűnik. A tárgyév július 1-jei állapot szerinti megítélés során a tárgyévet megelőző év bevételi, létszám adatai alapján kell a minősítést elvégezni, a két éves szabály alkalmazásával.


Önálló vállalkozásnak minősül

Önálló vállalkozásról akkor beszélünk, ha az őstermelő nem minősül sem partner, sem kapcsolódó vállalkozásnak. A partnervállalkozásnak, illetve a kapcsolódó vállalkozásnak a kérdése egy őstermelőnél akkor merülhet fel jellemzően, ha az őstermelő egy vagy több gazdasági társaságban tulajdonrésszel bír.


Az önálló vállalkozásnak való megfelelés vizsgálatát az őstermelőnek minden év július 1. napjára kell megállapítania. Amennyiben az önálló vállalkozás kategóriájának az őstermelő nem felel meg, akkor december 31-ig még jogosult marad ugyan a kompenzációs felárra, de következő két évre elveszíti azt.

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login