Változik a kereskedelmi-szálláshely szolgáltatás ÁFA-ja

A kereskedelmi-szálláshely szolgáltatás áfája 2020. január 1-től 5 százalékra csökken, és e szolgáltatás után turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik

A kereskedelmi-szálláshely szolgáltatást 2019. december 31-ig terhelő 18 százalékos, kedvezményes adómérték 2020. január 1-től 5 százalékra csökken.

 

Annak meghatározása során, hogy az áfa szempontjából mit tekintünk kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak, a 2009/62. Adózási kérdésben foglaltakat kell irányadónak tekinteni. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás alatt értendő minden olyan alapvetően turisztikai jellegű szolgáltatás, amely során ellenérték fejében az adott szálláshelyre vonatkozó jogszabályok szerinti követelményeknek megfelelő szállás biztosítása történik, különösen:

  • a szálloda, panzió, kemping, üdülőház, turistaszálló, ifjúsági szálló által nyújtott szálláshely-szolgáltatás; üdülők szálláshely szolgáltatása; magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása.

 

2020. január 1-től turizmusfejlesztési hozzájárulás-köteles az ellenérték fejében nyújtott, áfatörvény szerinti kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás is. A turizmusfejlesztési hozzájárulás független attól, hogy az adóalany az általános forgalmi adózás rendszerében alanyi adómentes, illetve attól is, hogy milyen vállalkozási formában tevékenykedik az adott szolgáltató.

 

Az áfa szempontjából kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak nem az ágazati jogszabályokban ilyenként meghatározott, illetve a KSH által ilyen TESZOR szám alá besorolt szolgáltatásokat kell tekinteni, hanem a szolgáltatás jellegadó tartalma alapján kell a minősítést elvégezni, azaz, ha olyan szálláshely szolgáltatásról van szó, amely alapvetően turisztikai jellegű.

new-item-last-login