Változás az EKAER szabályozásban

A Kormány a 403/2021. (VII. 8.) rendeletében (továbbiakban R) szabályozta a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos átmeneti szabályokat. Kihirdetve 2021.07.09-én.

Bővült a kockázatos termékek köre, tehát e termékek fuvarozását bejelentési kötelezettség terheli.

 

Ezek a termékek építőipari termékek és nyersanyagok, melyek listáját a R) 1. számú melléklet tartalmazza.

 

Az 1. mellékletben felsorolt termékekre nem kell alkalmazni a biztosítéknyújtási kötelezettséget.

 

Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig marad érvénybe.

 

 

változás, EKAER, építőipari, fuvarozás, biztosítéknyújtás

 

A Kormány a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos átmeneti szabályokat.

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login