Változás a reklámadó törvényben

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (Ratv.) 2019.07.26-i módosítás 2019.07.01-től tartalmaz új előírásokat. Az adó mértéke 2019. július 1-jétől 2022. december 31-ig az adóalap 0%-a [Ratv. 5/A. §]. A 2019. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakra a bevallási kötelezettséget nem kell teljesíteni [Ratv. 11. § (1)].

Az adóalany a 2019. július 1-jét magában foglaló adóév adóalapjának azon hányadára alkalmazza a nulla adómértéket, amekkora

- hányadot az adóévnek a 2019. július 1-től az adóév végéig tartó naptári napjai száma az adóév egészének naptári napjai számában képvisel, vagy az adóalany döntésétől függően [Ratv. 11.§ (2) a)].

- adóalap az adóév - a 2019. június 30. napjára készített könyvviteli zárlattal alátámasztottan - 2019. július 1-jétől az adóév végéig tartó időszakában keletkezett [Ratv. 11. § (2) b)].

 

A 2019. július 1-jét magában foglaló adóévre megállapított adóelőleg felét kell megfizetni [Ratv 11. § (3)].

 

A fenti rendelkezést a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adóalany is alkalmazhatja [Ratv. 11. § (4)].

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login