Változás a borravaló, a felszolgálói díj elszámolásában

2020.07.01-től, az új Tb. [2019. évi CXXII. törvény] hatályba lépésével, változik a borravaló és a felszolgáló díj elszámolása.

Felszolgálási díj

A felszolgálási díj a vendéglátó üzletben közreműködők bevétele kell hogy legyen, azt havonta kell a közreműködőknek kifizetni. Az üzlet vezetése a felosztás módját és arányát általában előre rögzíti.

 

2020.06.30-ig

A felszolgálási díj a magánszemély adómentes bevétele [Szja tv. 1. számú melléklet 4.21. pont], a kifizető a befolyt díj után 15 % mértékű nyugdíjjárulékot köteles fizetni [Tbj. 26. § (7)].

 

Nyugdíj megállapítás során jövedelemkánt a felszolgálási díj 81 %-át kell figyelembe venni [Tny 22. § (1) e)].

 

2020.07.01-től

Járulékalapot képez a felszolgálói díj [Tb. 27. § (1) a)]. A társadalombiztosítási járulék mértéke 18,5 %, A kifizetett a felszolgálói díj után a kifizető 18,5 % társadalombiztosítási járulékot fizet. [Tb.25. § (1)].

 

Nyugdíj megállapítás során jövedelemkánt a felszolgálási díj 81 %-át kell figyelembe venni [Tny 22. § (1) e)].

 

Borravaló

A borravalót a vendég a teljesített szolgáltatásnyújtás ellenértékének megfizetésével együtt, de annak összegén túl közvetlenül a felszolgáló személynek nyújtja.

 

2020.06.30-ig

A Tbj. nem kötelező módon, kizárólag lehetőségként írja elő a borravaló utáni nyugdíjjárulék fizetését. Ha a felszolgáló úgy dönt, hogy a borravaló után nyugdíjjárulékot fizet, annak mértéke 15 %.

 

Nyugdíj megállapítás során jövedelemkánt a borravaló díj 81 %-át kell figyelembe venni [Tny 22. § (1) f)].

 

A juttatás a magánszemély adómentes jövedelme [Szja tv. 1. számú melléklet 4.21. pont]-

 

2020.07.01-től

A Tb. törvény már nem tekinti járulékalapnak a borravalót, így nincs lehetősége a magánszemélynek 18,5 % társadalombiztosítási járulékot fizetni. Ez időponttól kezdődően nyugdíj megállapításnál az így kapott juttatást (borravalót) nem lehet figyelembe venni.

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login