Vagyonvédelmi szolgáltatás 2016. évi rezsióradíja

Vagyonvédelmi szolgáltatás 2016. évi rezsióradíja

 

A korrekt közbeszerzési eljárásokra tekintettel minden évben meg kell határozni a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység keretében alkalmazható rezsi óradíjakat [A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló  2005. évi CXXXIII. törvény 72/B. §].

 

A vagyonvédelmi szolgáltatási tevékenységre irányuló közbeszerzés esetén alkalmazandó minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj elemeit, a tárgyévre vonatkozó minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékét, valamint ezen szabályozás előkészítésére vonatkozó eljárás szabályait Kormányrendelet szabályozza [Tv. 76. §].

 

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2016. évi legkisebb mértéke  forgalmi adó nélküli 1929 forint/óra [78/2016 Korm. r. 1. §].

 

Ha az ajánlattevő ajánlatában ettől alacsonyabb díjat határozott meg, az aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, és köteles az ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a szerint indokolást kérni.

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

 

new-item-last-login