Turizmusfejlesztési hozzájárulás előleg fizetés esetén

Kell-e a turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni abban az esetben, ha a kedvezményes áfamérték alá tartozó éttermi szolgáltatáshoz kapcsolódóan előleget vesznek át? A NAV adózói kérdésre tette közzé véleményét a témában.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség tárgya az Áfa tv.) 3. számú melléklet II. részének 3. pontja szerinti szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása. Hozzájárulás fizetésére kötelezettnek minősül minden olyan személy, vagy szervezet, amely saját nevében hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújt [2016. évi LXVI. törvény ( Eak tv.) 261. § (2)].

 

Az Eak tv. - ellentétben az Áfa tv-el - a hozzájárulás-köteles szolgáltatás ellenértékébe beszámító előleg átvételét, jóváírását nem minősíti fizetési kötelezettséget vagy hozzájárulási kötelezettséget keletkeztető tényállásnak. Előzőekre tekintettel a hozzájárulás-köteles szolgáltatás ellenértékébe beszámító előleg átvételéhez, jóváírásához vagy az azzal összefüggő bizonylat-kiállításhoz nem kapcsolódik a turizmusfejlesztési hozzájárulással összefüggő kötelezettség.

 

A hozzájárulás-köteles szolgáltatás bizonylatán feltüntetett teljesítési időpontot magában foglaló bevallási időszakra kell a szolgáltatás teljes, előleggel nem csökkentett, áfa nélküli ellenértéke után megállapítani és megfizetni a turizmusfejlesztési hozzájárulást.

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login