Termékdíj átalány

Néhány szó a termékdíj átalányról.

Meghatározott feltételek között a kötelezett egyes termékdíj fizetési kötelezettségét átalány formájában is teljesíti. Kötelezettségét átalányfizetés formájában teljesítheti a mezőgazdasági termelő, a csekély mennyiséget kibocsátó és 2016.01.01-től  a gépjármű forgalmazó, importáló megfelelő feltételek teljesítése esetén.

A termékdíjátalány választását tárgyév január 31-ig kell az adóhatóságnak bejelenti.
A termékdíjátalány fizetésére jogosult mezőgazdasági termelőt bevallási és nyilvántartási kötelezettség nem terheli. A tárgyévi átalányt a tárgyévet követő év április 20-ig kell megfizetni.
Egyéb esetekben a termékdíjátalány fizetésre jogosult kötelezett, a tárgyévet követő év január hónap 20. napjáig teljesíti bevallási és befizetési kötelezettségét.

2016.01.01-től él az az új lehetőség, hogy gépjárművek esetében is alkalmazható a termékdíjátalány. Ez nagy könnyítés azoknak, akik csak alkalmanként hoznak be külföldről gépjárművet.
A termékdíjátalány fizetés tekintetében gépjármű a 8703 vtsz. személyszállításra használt gépjármű, kivéve a 8703 10 alszám alá tartozó termékek (speciálisan havon való közlekedésre tervezett járművek, golfkocsik és hasonló járművek, más szikragyújtású, dugattyús, belső égésű motorral működő jármű). Ide tartozik a 8711 vtsz. alá tartozó termék (motorkerékpár), kivéve a segédmotorral felszerelt kerékpárt és az oldalkocsi.
A Könyvelői Praktikum előfizetői a termékdíjátalány részletes feltételeiről, a fizetendő átalány összegéről a hamarosan megjelenő "A termékdíjátalány" című komplex témából juthatnak további információhoz.

Varga Ferenc
adótanácsadó

new-item-last-login