Tájékoztatás a KKV minősítés bejelentéséről

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe csak a KKV törvény hatálya alá tartozóknak kell a KKV minősítést bejelenteniük.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló Támogatási törvényben előírt bejelentési kötelezettség alapján a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben (kifizetési kérelmek) csak az az ügyfél vehet részt, aki a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, de legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelentette a vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló KKV törvény szerinti minősítését is.
 

A KKV törvény szerinti minősítés (kivonat):


3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
 

Amennyiben az ügyfél nem jelent be KKV minősítést a Magyar Államkincstárnál, azt a Kincstár úgy értelmezi, hogy nem tartozik a KKV törvény hatálya alá, és ellenkező bizonyításig ezt tekinti alapállapotnak.
 

Amennyiben az ügyfél támogatási törvény a KKV törvény hatálya alá tartozik, de a Kincstárnál nem jelenti be a KKV törvény szerinti minősítését, úgy a Kincstár hatáskörébe tartozó, pénzügyi következményekkel járó intézkedésben nem vehet részt.
 

A KKV törvény értelmező rendelkezései alapján a „vállalkozás” fogalmába a természetes személyek is beletartozhatnak.
 

A KKV minősítés bejelentésének módja:
 

·         nyilvántartásba vétel iránti kérelem esetén kizárólag papír alapon

1.      természetes személyekre vonatkozóan a G1010-02 nyomtatvány

2.      nem természetes személyekre vonatkozóan a G1020-02 jelű nyomtatvány
 

·         nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem esetén papír alapon

1.      természetes személyekre vonatkozóan a G1011-01

2.      nem természetes személyekre vonatkozóan a G1021-01 nyomtatványon

·         elektronikus úton, a Magyar Államkincstár elektronikus ügyintézési felületén


 

A nyomtatványok letölthetők az alábbi helyről:
 

 https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/103-2016-xii-22-szamu-mvh-kozlemeny
 

Varga Ferenc

adótanácsadó

 

new-item-last-login