Szociális hozzájárulási adó fizetése egyes kamatjövedelmekre

A Kormány 205/2023. (V. 31.) számú rendeletével szociális hozzájárulási adó fizetését rendelte el 2023. július 1-től egyes kamatjövedelmekre.

A Szociális fizetési fizetési kötelezettség alapja a megszerzett kamatjövedelem [Szja tv. 65. § (1) bekezdés].

 

E rendelkezés alapján kamatjövedelemnek minősül

- Bármely hitelintézeti betét (takarékbetét), fizetési számla követelés-egyenleg esetén a magánszemély és a pénzforgalmi szolgáltató fennálló szerződése (ideértve az üzletszabályzatot, kamatfeltételeket is) jóváírt és/vagy tőkésített kamat összegéből a szokásos értéket meg nem haladó részt

 

- a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tőkepiacról szóló törvényben ilyenként meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kollektív befektetési értékpapír

 

- a kamatra és/vagy hozamra való jogosultság megszerzése meghatározott időpontban tulajdonban lévő tulajdonban a magánszemélynek kamat és/vagy hozam címén kifizetett (jóváírt) bevétel

 

Nem kell figyelembe venni jövedelemként [Szja tv. 65. § (3) bekezdés]

- azt - a nyereményalapot meg nem haladó - összeget, amit fizet a nyereménybetét-számlán jóváírt nyeremény megváltásaként a magánszemélynek jóváír, kifizet

 

- a magyar állam által kibocsátott, a lakosság mint befektetői célpiac részére hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó kamatjövedelmet

 

- ha tartós befektetésből származó jövedelmet kell megállapítani

 

A Szociális hozzájárulási adó megfizetésére a

- a vállalkozásból kivont jövedelem

- az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem 

- az osztalék, vállalkozói osztalékalap

- az árfolyamnyereségből származó jövedelem

- szabályait kell alkalmazni.

 

Az adó mértéke az adóalap 13 százaléka [Szocho tv. 2. § (1) bekezdés].

 

Az adót addig kell fizetni, amíg a természetes személy összevonása alá eső jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét [Szocho tv. 2. § (2) bekezdés]

 

A jövedelmek után a természetes személyt a naptári év folyamán mindaddig terheli az adófizetési kötelezettséget, amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik, hogy elérje az adófizetési felső határt [Szocho tv 29. § (1) bekezdés] .

 

A természetes személy nyilatkozhat arról, hogy jövedelmeinek összege várhatóan eléri az adófizetési felső határt [Szocho tv. 29. § (2) bekezdés].

 

E rendelkezését

- e rendelet lépését követő időszakra járó kamatra, lekötött betét esetében a 2023. június 30. napja után lekötött betét kamatára

 

- e rendelet első lépésétől megszerzett értékpapír kamatára, hozamára

 

- a magánszemélyt teljes egészében az e rendelet legújabb lépését követő időszak kamatjövedelmeként megillető vagyoni értékre

 

- e rendelet végrehajtásától kötött biztosítási szerződés biztosítói teljesítésére

 

- e rendelet végrehajtásától nyújtott tagi kölcsön kamatára

 

kell alkalmazni

 

A fentiekre tekintettel tehát nem kell a kamat után Szociális hozzájárulási adót fizetni (példák)

 

- az árfolyamnyereségként adózó, az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem, a tartós befektetési számlán lévő, valamint a biztosítási és nyugdíj-előtakarékossági kedvezményekkel támogatott befektetésekből származó bevételből származó bevétel

 

- a 2023.07.01. előtt lekötött állomány után

 

- a folyószámlán lévő lekötések után, ha nem kapunk utána kamatot (ritka a kamatozó lekötés). Ha lekötött a folyószámlán lévő összeg, akkor is csak a 2023.07.01. után elszámolt kamatok után kell Szocho-t fizetni

 

- a befektetési jegy és kötvény nyeresége után, ha 01.07.2023. előtt vásároltuk

ingatlan befektetési jegyek

 

 

E rendelkezés a 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése alapján. rendelet 1. (1) bekezdése alapján. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt hatályos.

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

 

new-item-last-login