Személygépkocsi bérbevétel terhelő előzetesen felszámított áfa levonhatósága (2019)

Nem vonható le a személygépkocsi bérbevételét terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka [Áfa tv. 124. § (4) b)]. A levonási tiltás az előzetesen felszámított forgalmi adó 50 %-ra vonatkozik, tehát a gazdasági társaság és a magánszemély által egyaránt használt személygépkocsi bérbevétele során felszámított adó 50 %-a használati arányt bizonyító útnyilvántartás vezetése nélkül levonható.

Ez a rendelkezés arra az esetre alkalmazható [Áfa tv. 325. §]

- az elszámolási időszak 2018. december 31-ét követően kezdődik

- és a levonási jog 2018. december 31-ét követően keletkezik

 

Az Áfa tv. alkalmazásában a személygépkocsin VTSZ 8703 alá besorolt járműveket kell érteni. Részletes leírása megtalálható a https://onlineugyvitel.hu/common/vtsz.php weblapon. Tehát nem az Szja tv-ben megfogalmazott kritériumok az irányadóak.

 

Az adóalany azonban dönthet úgy is, hogy nem a fenti egyszerűsített szabályt, hanem a tételes nyilvántartás alapján történő elszámolást alkalmazza [Áfa tv. 125/A. §].

 

Amennyiben az adóalany több személygépkocsit is bérel, lehetőség van arra, hogy az áfa elszámolás módját személygépkocsinként határozzák meg, feltéve, ha a bérleti  (nyílt végű pénzügyi lízing) szerződés személygépkocsinként tartalmazza a bérleti díjat.

 

Ha az adóalany adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító tevékenységet is folytat, először meg kell határozni az üzleti és magánhasználat arányát (lehet az 50 %-os szabály is), és a levonási tilalom alá nem eső előzetesen felszámított adót kell arányosítani az adóalany adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító tevékenysége arányában.

 

A hírlevél a NAV e témában közzétett tájékoztatója alapján készült.

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login