Pénztárgép vásárlás támogatása a 2017.01.01-től online pénztárgép használatára kötelezettek részére.

Vissza nem térítendő támogatás nyújtható az üzemeltetőnek olyan pénztárgép beszerzéséhez, amely rendelkezik az NGM rendeletben megállapított műszaki követelményeknek való megfelelést igazoló forgalmazási engedéllyel.

A támogatásra az adóalany abban az esetben jogosult, ha 

- 2015. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el vagy tevékenységét 2016. január 1-jét követően kezdte meg, 

- a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában megbízható adózónak minősül

- a kérelem benyújtását megelőző 5 naptári éven belül az állami adó- és vámhatóság számla, egyszerűsített számla, nyugta-kibocsátási kötelezettség két éven belüli ismételt elmulasztása, vagy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt jogerősen mulasztási bírságot nem állapított meg terhére.
 

A kérelem benyújtásának időpontjában megbízható adózónak nem minősülő üzemeltető abban az esetben jogosult a támogatásra, ha
 

- rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt

- nem áll végelszámolási, felszámolási, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,

- nem rendelkezik a nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 1 millió forintot meghaladó végrehajtható adó- és vámtartozással

- nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótartozással

- tevékenységét nem szünetelteti
 

Támogatás a 2016. december 31-ig üzembe helyezett pénztárgépek után igényelhető.
 

Támogatás iránti kérelem, illetve az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalása iránti kérelem 2017. március 31-ig nyújtható be az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az állami adó- és vámhatósághoz. A határidő jogvesztő, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.
 

Az üzemeltető legfeljebb összesen öt darab pénztárgép beszerzéséhez igényelhet támogatást.
 

A támogatás mértéke pénztárgépenként 50 ezer forint.
 

A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.
 

A támogatás kiutalása a külön erre a célra megnyitott lebonyolítási számla terhére történik.
 

A támogatás igénybevételére jogosító egyedi kód az állami adó- és vámhatóságtól a bejelentés céljára rendszeresített nyomtatványon igényelhető.
 

A támogatás igénybevétele

- az üzemeltető a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot a pénztárgép beszerzésekor adja át az eladónak
 

- az eladó a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kód érvényességét az állami adó- és vámhatóság internetes honlapján elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül ellenőrzi és az érvényes kóddal rendelkező üzemeltető részére a pénztárgépet értékesíti
 

- az eladó a pénztárgép (támogatással nem csökkentett) eladási áráról állítja ki a számlát
 

- a számla alapján fizetendő eladási árból a támogatásnak megfelelő összeggel csökkentett összeget utalja az üzemeltető
 

- az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalását az eladó igényelheti az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
 

Az igényelt támogatást az állami adó- és vámhatóság a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül kiutalja.
 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

 

 

new-item-last-login