Pénztárgép kötelező használatóról

Bővül azon szolgáltatások és értékesítések köre, ahol kötelező a pénztárgép használata

Új pénztárgépszabályok szeptember végétől
Idén szeptember végétől bővül az online pénztárgép használatára kötelezett tevékenységek köre. Köteles online pénztárgépet üzemeltetni a
45.20 szerinti gépjármű-javítási, karbantartási, 45.32 szerinti gépjárműalkatrész-kiskereskedelmi, 45.40 szerinti motorkerékpár-, -alkatrész-kereskedelmi, -javítási, 86.10 szerinti fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag plasztikai sebészeti, 93.29 szerinti egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenységből kizárólag tánctermi, diszkóműködtetési, 96.01 szerinti textil, szőrmemosási, tisztítási tevékenységből kizárólag mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) és textil géppel, kézzel mosási és vegytisztítási, vasalási, 96.04 szerinti fizikai közérzetet javító szolgáltatási, és 93.13 szerinti testedzési szolgáltatási
tevékenységet végző valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt.
(Az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységet végzők a módosítást megelőzően is online pénztárgép-használatra kötelezettek voltak, ezt követően azonban kivételt képez ez alól a falusi szálláshely-szolgáltatás.)
2017. január 1-jétől tovább bővül az online pénztárgép használatára kötelezett tevékenységek köre a 49.32 szerinti taxis személyszállítási, 66.12 szerinti értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenységből kizárólag a pénzváltási tevékenységet folytatókkal.
A 2016. április 2-án hatályba lépett módosításokkal számos helyen változott, illetve új szabályokkal bővült a 48/2013. NGM-rendelet. Az értelmező rendelkezések új fogalmakkal egészültek ki, és több helyen pontosultak az előírások. Meghatározzák a gyártó, az átszemélyesítés, a cserepénztárgép, az egyes speciális értékesítések bizonylatának, a mozgóboltnak, a NAV-szervernek, a pénztárgépnek, a pénztárgépprogramnak, a számítógép alapú pénztárgépnek, a szolgáltató helynek és a tartalék pénztárgépnek a fogalmát. Rögzítik a pénztárgép meghibásodása, áramszünet, a pénztárgép bevonása, eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése esetén pénztárgéppel történő nyugta-kibocsátási kötelezettség szabályait. Amint helyreáll a szolgáltatás, úgynevezett "utólagos rögzítéssel" a pénztárgépben első tételként a probléma helyreállásáig bizonylatolt bevételt kell rögzíteni. A rögzítés keretében külön adóügyi napot kell nyitni, melynek bevételét egy nyugtán, forgalmi gyűjtőnként, egy tételben kell rögzíteni. Az utólagos rögzítést követően az adóügyi napot le kell zárni. Az így keletkező forgalmi jelentést az időszak alatt kiállított bizonylatokkal meg kell őrizni. Egyértelművé teszi a rendelet a forgalmazási engedéllyel, az engedély módosításával, kiterjesztésével, a műszerészi igazolvány kiadásával kapcsolatos szabályokat, továbá a szervizre vonatkozó, a műszerész bejelentésével kapcsolatos határidőket, a szervizelési tevékenység, a javítás, a pénztárgép üzemeltetésének és selejtezésének szabályait

Forrás: www.online.kpr.hu

new-item-last-login