Őstermelői bevétel a bérhízlalás, bérnevelés bevétele

Őstermelői tevékenység [2020. évi CXXIII. törvény (Csgtv.) 2. § g)] mező-, erdőgazdasági tevékenység kiegészítő tevékenység e tevékenységből származó termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik és nem haladja meg a kistermelői élelmiszer-termelésről, előállításról és értékesítésről szóló rendeletben meghatározott mennyiséget

Mező-, erdőgazdasági tevékenység [2013. évi CXXII. tv. 5. § 18. pont]

növénytermesztés

kertészet

állattartás

állattenyésztés

halgazdálkodás

szaporítóanyag-termesztés

vadgazdálkodás

erdőgazdálkodás

 

A mező-, erdőgazdasági tevékenység része az állattartás és a Csgtv. saját gazdaság definíciója pedig kifejezetten arról rendelkezik, hogy bérhizlalás, bérnevelés esetén az őstermelőnek nem szükséges rendelkeznie a termelés eredménye felhasználásának jogosultságával. Összességében tehát a bérnevelés, bérhizlalás is őstermelői tevékenység minősül.

 

2021. január 1-jétől az Szja tv. 3. § 85. pontja értelmében mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó bevételnek a Csgtv. szerinti őstermelői tevékenységből származó bevétel számít.

 

2021. január 1-jétől a Csgtv. szerinti mezőgazdasági őstermelő esetében bevételnek az általa a bérnevelési, bérhizlalási tevékenységre tekintettel bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték tekintendő. Tehát csak az elszámolás után a bérnevelőnek ténylegesen kifizetett összeg az őstermelői bevétel.

 

Kompenzációs felárra való jogosultság esetén a felvásárlótól kapott kompenzációs felár összege is az őstermelő bevételének tekintendő.

 

Tételes költségelszámolás esetén a jövedelem megállapításakor a termék vagy állat kihelyezési értéke 

new-item-last-login