Online adatszolgáltatás a kibocsátott számlákról

Az Áfa tv. módosította 2020.07.01-től a kibocsátott számlák online adatszolgáltatási szabályát [Áfa tv. 10. számú melléklet] Az adóalany köteles az adóhatóság részére adatot szolgáltatni egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére belföldön teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról. Tehát megszűnik a 100 ezer forint Áfa tartalomra vonatkozó rendelkezés, minden számláról adatot kell szolgáltatni.

A nyomdai úton előállított számlák MINDEGYIKÉRŐL is adatot kell szolgáltatni!

 

Amennyiben a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számlában vagy számlával egy tekintet alá eső okiratban az áthárított adó összege az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, az adóalany a számla kibocsátását követő naptári napon belül, egyéb esetben a kibocsátást követő négy naptári napon belül köteles adatot szolgáltatni.

 

Nem kell adatot szolgáltatni a Közösségen belüli értékesítéshez kapcsolódó számlákról.

 

Amennyiben az adóalany előleget kapott, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről szolgáltat adatot.

 

A 2020. július 1. napja előtt kibocsátott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetén a 2020.06.30-i szabályokat kell alkalmazni.

 

2020.07.01-től minden kibocsátott számlán a vevő adószámát közölni kell.

 

Azon vállalkozóknak, akik jelenleg a nyomdai úton kiállított számlákat külön jelentik, át kell gondolniuk, hogy 2020.07.01-től mennyi számla külön jelentése várható (napi számlaforgalom), és ennek ismeretében kell dönteniük, nem szükséges-e részükre számlázó program használatára áttérni.

 

Ettől az időponttól meg kell szüntetni azon gyakorlatot, hogy a készpénzes számlákat is beütik a pénztárgépbe adóköteles bevételkén, hiszen így az adatok duplán jelennek majd meg az adóhatóság rendszerében.

new-item-last-login