Nyugdíjasok foglalkoztatása

2019.01.01-től lényeges változás történt a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt. szerinti munkaviszonyt esetén a nyugdíjjárulék és az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése tekintetében.

Nem kell a 10 %-os mértékű nyugdíjjárulékot és természetbeni egészségbiztosítási járulékot levonni az Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas részére történő kifizetésből [Tbj. 25. §], így csupán a 15 %-os személyi jövedelemadó terheli a kifizetést.

 

A kifizetőnek nem kell az Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas személyre tekintettel történő kifizetések után szociális hozzájárulási adót fizetnie [Szocho tv. 5. § (1) g)].

 

Tekintettel arra, hogy az Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas nem fizet járulékot, 2019.01.01-től már nem lesz biztosított [Tbj. 5. § (1)] és nem jogosult  a társadalombiztosítási ellátásokra [Tbj 6. § (1) b)].

 

Nem vonatkozik ez a kedvező módosítás azokra, akik nyugdíjasként közszolgálati típusú jogviszony, vagy megbízási jogviszony keretében végeznek majd munkát, e jogviszonyuk alapján továbbra is biztosítottá válnak és az e tevékenységük alapján szerzett keresetükből nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségük áll majd fenn.

 

Az Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas keresete már nem számít a kereseti korlátba (a nyugdíjasként szerzett kereset eléri vagy meghaladja az adott évben a minimálbér tizennyolcszorosát), hiszen nem járulékköteles már a jövedelem. A nők 40 éves szabály szerint nyugdíjba vonulóra ez nem vonatkozik, vagyis a szerzett jövedelme a kereseti korlátba beszámít.

 

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó esetében csak egy módosítás történt. Amennyiben a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó egyidejűleg heti 36 órás munkaviszonyban áll, nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni a foglalkoztatás időtartama alatt, kivéve, ha a heti 36 órás munkaviszony Mt. szerinti munkaviszonyban történő foglalkoztatatás alapján történik [Tbj 37/A. § f)].

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login