Néhány szó a mezőgazdasági tevékenység forgalmi adózásáról

A mezőgazdasági tevékenység forgalmi adózásával kapcsolatban először is néhány tévhitet kell korrigálnunk.
1. A mezőgazdasági tevékenységet végző adóalany nem egyenlő a mezőgazdasági őstermelővel. Sokszor az adózás - különösen a kompenzációs felár alkalmazása - során hajlamosak vagyunk a mezőgazdasági őstermelőkre koncentrálni.
 
2. A mezőgazdasági tevékenységet végző adóalany nem választja a kompenzációs felár alkalmazását, hanem a törvény [Áfa tv. 197. § (1)] rendelkezése értelmében fő szabály szerint azt kell alkalmaznia. Kivételt képez két eset
• a törvény előírásai [Áfa tv. 197. § (1) a) és b)] kizárják alkalmazhatóságát
• az adóalany úgy dönt, hogy nem kívánja ezt az adózási formát alkalmazni
Ebben az esetben a kompenzációs felár helyett választott adózási módot az adóalanynak be kell jelentenie.

Hírlevelünkben az előforduló eseteket tekintjük át.

 

A.) Az adóalany jogosult a kompenzációs felár alkalmazására, egyéb értékesítésére az alanyi mentességet, vagy az általános szabályokat választotta.

Ebben az esetben az áfa elszámolására jogosult felvásárló (kifizető) felvásárlási jegyet állít ki, amely a kompenzációs felár összegével növelt felvásárlási árat tartalmazza. Az értékesítést végző adóalany a beszerzései tekintetben áfa elszámolására nem jogosult.

 

Ha a vevő nem jogosult áfa elszámolására (magánszemély), az értékesítést számlának, vagy nyugtának kell kísérnie, az ellenértéknek a kompenzációs felár összegét is tartalmaznia kell. A számlán az adó alapjának a kompenzációs felár alapját kell feltüntetni, melyre az értékesített terméktől, szolgáltatástól függő kompenzációs felár mértékét kell szerepeltetni [Áfa tv. 202. § (2) b)]. Az adóalany a kompenzációs felárra nem jogosító értékesítését az alanyi mentes szabályok szerint teljesíti. Ez utóbbi értékesítés számít be az alanyi mentesség értékhatárába.

 

A kompenzációs felár mértéke a kompenzációs felár alapjának 12 százaléka a 7. számú melléklet I. részének A. pontjában felsorolt termékek esetében, 7 százaléka a 7. számú melléklet I. részének B. pontjában felsorolt termékek, valamint a 7. számú melléklet II. részében felsorolt szolgáltatások esetében [Áfa tv. 201. § (2)].

 

B.) Az adóalany nem alkalmazza/alkalmazhatja a kompenzációs felárat.

Ebben az esetben az adóalany minden értékesítésére választhatja az alanyi mentességet, vagy az általános áfa elszámolási szabály. Az utóbbi esetben az előzetes áfa elszámolására jogosult. Az értékesítést minden esetben számla, vagy nyugta kíséri.

Fontos, hogy az mezőgazdasági őstermelő is választhatja ezt a formát.

 

A Könyvelői Praktikum (www.online.kpr.hu) előfizetői a "Kompenzációs felár" című komplex témából további információhoz juthatnak.

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login