Néhány év eleji adatszolgáltatási határidőről

2017.01.31-ig teljesítendő adatszolgáltatások:

6K71 A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2016. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapírról.

 

A belföldi székhelyű társas vállalkozás (átalakulása esetén jogutódja) jegyzett tőkéjének a saját tőke terhére történő felemeléséről a NAV részére magánszemélyenként szolgáltat adatot

 

16K72 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2016. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről

 

 A kifizető a jog alapítását követően magánszemélyenként adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére az általa alapított, értékpapírra vonatkozó vételi, jegyzési, eladási vagy más hasonló jogról, továbbá a jog gyakorlásáról, megszüntetéséről és a jogról való lemondásról.

 

16K73 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére a 2016. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról

 

 A kifizető adatot szolgáltat magánszemélyenként az állami adó- és vámhatóságnak a kedvezményezett részesedéscsere révén a magánszemélynek juttatott összes értékpapírról, amennyiben a magánszemély döntése szerint a szerzéskor adómentes a bevételnek az a része, amely meghaladja a jogügylet alapján keletkező összeget.

 

16K37 A munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézeten vagy a Magyar Államkincstáron keresztül nyújtott kölcsön 2016. évben elengedett összegéről.

 

Az adatszolgáltatás benyújtására kötelezett adózó (munkáltató) adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóságnak a hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével a munkavállalójának korábban lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön 2016. évben elengedett összegéről.

 

 

16K51 Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2016. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolásokról

 

 Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv, ha olyan igazolást, bizonylatot állít ki, amelynek alapján a magánszemély adókedvezmény (adómentesség) igénybevételére jogosult, a kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás tartalmának közlésével adatot szolgáltat az adózónak kiadott igazolásról.

 

2017.03.31-ig teljesítendő adatszolgáltatások:

 

16K102 Adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2016. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről

 

Az Art. szerinti adózó (ideértve a társasházat, de ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózók tételes adójának alanyát) adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról és a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha azt számla alapján juttatja, és annak összege a tárgyévben meghaladja az 1 millió forintot.

A kisadózó vállalkozásnak viszont fontos feladata, hogy a fenti kifizetések kapcsán ismét áttekintse, nem állapítható-e meg a munkaviszony vélelme a kifizetővel kapcsolatban.

 

 A munkaviszony vélelme nem állapítható meg, ha az alábbi körülmények közül egynél több megvalósul
• a Kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette
• a Kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem az 1 millió forintot meghaladó összeget juttató személytől szerezte
• az 1 millió forintot meghaladó összeget juttató nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan
• a tevékenység végzésének helye a Kisadózó birtokában áll
• a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem az 1 millió forintot meghaladó összeget juttató bocsátotta a Kisadózó rendelkezésére
• a tevékenység végzésének rendjét a Kisadózó határozza meg
• a Kisadózó vállalkozás minden Kisadózóként bejelentett tagja, illetve a Kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében nem minősül főállású Kisadózónak feltéve, hogy a Kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50 százalékát olyan személytől szerezte, akivel a Kisadózó a naptári évben nem állt munkaviszonyban, vagy tagi jogviszonyban

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

 

new-item-last-login