Mulasztási bírság jár a számviteli szabályzatok be nem tartásáért

Az adózás rendjéről szóló törvény 2019. január 1-től hatályos módosítása szerint az általános bírságszabály szerint szankcionálható az adózó, ha a számviteli szabályzataitól eltérő módon jár el.

Ugyanígy szankcionálható az is, ha a cég közzétett beszámolója a beszámoló szempontjából lényegesnek minősülő információkat nem tartalmaz, vagy tévesen mutat be. Minden olyan információ lényegesnek számít, amelynek elhagyása, vagy téves bemutatása - az ésszerűség keretein belül - befolyásolja az adatokat felhasználók döntéseit.

 

Forrás: www.online.kpr.hu

new-item-last-login