Módosítaniuk kell a családikedvezmény-nyilatkozatot az érettségiző gyermekek szüleinek

Módosítaniuk kell az érettségiző gyermekek szüleinek a családi adókedvezményről a munkáltatójuknak adott nyilatkozatukat, mivel a tanév befejeztével az érintett gyermekek után nem jár adókedvezmény. Újraéled viszont a kedvezmény, amennyiben szeptembertől OKJ-s képzésen tanulnak tovább. Júliusra és augusztusra azonban ebben az esetben is csak visszamenőlegesen jár a kedvezmény.

Ha az érettségizők egyetemen folytatják tanulmányaikat, akkor csak beleszámítanak a gyermekszámba, kivéve, ha önálló jövedelemmel rendelkeznek, mert akkor nem lehet őket figyelembe venni. A családi kedvezmény év közben is csökkenti az összevont adóalapba tartozó rendszeres jövedelmekből fizetendő adóelőleget, illetve, ha szükséges, a járulékokat a magánszemély kifizetőnek adott nyilatkozata alapján. A nyilatkozat tartalmát érintő bármely változás esetén a magánszemély köteles új nyilatkozatot tenni.

 

Ez azért fontos, mert a jogalap nélkül érvényesített családi kedvezmény miatt a magánszemélynek az adóév végén adó-befizetési különbözete keletkezik, amely 12 százalékos különbözeti bírsággal sújtható. A családi kedvezmény egy-egy gyermek után főszabályként addig jár a szülőnek, ameddig a gyermek után családi pótlékra (iskoláztatási támogatásra) jogosult. A családok támogatásáról szóló törvény szerint az iskoláztatási támogatás a tankötelezettség megszűnését követően addig jár, ameddig a gyermek közoktatási intézményben tanulmányokat folytat, annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a huszadik, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik életévét betölti.

 

Forrás: www.online.kpr.hu

new-item-last-login