Megszűnik a fordított áfa a munkaerő-kölcsönzés szektorban

2021. április 1-jei hatállyal módosul az Áfa tv. aminek következtében a munkaerő-kölcsönzés szolgáltatásoknak csak egy szűk köre esetében marad továbbra is alkalmazandó a fordított áfa [Áfa tv. 142. § (1) c)].

A fordított adózás szabályai (az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti) csak olyan munkaerő kölcsönzés, kirendelés, rendelkezésre bocsátás esetén alkalmazható továbbra is, amely termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtásnak minősülő olyan építési szerelési és egyéb szerelési munkához kapcsolódik, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve a bontással történő megszüntetését is – irányul [Áfa tv. 10. § d)].

 

Természetesen a fordított adózás ezekben az esetekben is csak akkor alkalmazandó, ha teljesülnek a fordított adóztatás egyéb feltételei is, vagyis az érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany, ugyanakkor egyiküknek sincs olyan jogállása, amely alapján az adó fizetése ne lenne tőle követelhető [Áfa tv. 142. § (3)].

 

A módosítás azt eredményezi, hogy a munkaerő-kölcsönzés szolgáltatások túlnyomó többsége esetében megszűnik a fordított áfa, vagyis nem a szolgáltatás igénybevevője, hanem az ügyletet teljesítő adóalany lesz köteles megfizetni (és áthárítani) az áfát.

 

Ha egy szolgáltatásnyújtás a rendelkezés 2021. április 1-jétől hatályos szövege értelmében már nem tartozik a fordított áfa hatálya alá, akkor az alábbi szabályok szerint kell meghatározni, hogy mely esetekben kell először alkalmazni az egyenes adózás szabályait:

 

- ha a munkaerő kölcsönzés teljesítése 2021.04.01. előtti, akkor a fordított adózás szabályai szerint kell eljárni. Időszakos elszámolású ügyleteknél akkor is így kell eljárni, ha az időszak áthúzódik a törvénymódosítás utáni időszakra

 

- ha az ügylet teljesítési időpontja a hatályba lépés napja, vagy azt követő időpont, akkor az egyenes adózás szabályai alkalmazandóak

 

- ha egy adott időszakos elszámolású ügylet teljesítési időpontja a hatályba lépés napja vagy azt követi, akkor abban az esetben is az egyenes adózás szabályai szerint kell eljárni, ha akár a teljes időszak megelőzi a hatályba lépés napját

 

 

Ha az adott időszakos elszámolású ügyleteknél a tényleges munkavégzés 2021.04.01. napján áthúzódik, az adott időszakot nem kell megosztani a módosítás hatályba lépését megelőző, és azt követő időszakra. Minden esetben a teljesítés napja határozza meg az áfa elszámolásának módját.

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login