Március 20-ig biztosítható az őstermelői jogviszony folyamatos fenntartása

Az őstermelők 2019. március 20-ig érvényesíthetik igazolványukat annak érdekében, hogy őstermelői jogviszonyuk folyamatos legyen és az őstermelőként történő értékesítési tevékenységüket idén is jogszerűen folytathassák.

Azok az őstermelők, akik hatályos igazolványuk (ideiglenes vagy kártyaalapú) mellett még nem rendelkeznek a 2019-es adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal, annak kiváltását – a jogfolytonosság megőrzése érdekében – 2019. március 20-ig kérelmezhetik. A március 20-ig történő érvényesítéssel az igazolvány érvényessége 2019. január 1-ig visszamenőleges, ezáltal biztosítható az őstermelői jogviszony folyamatossága.

 

A NAK kéri, hogy akinek nem a jogvesztő, 2019. március 20-án lejáró határidő miatt szükséges az őstermelői tevékenységével kapcsolatos ügyintézés, illetve a határidőig őstermelőként történő értékesítést sem tervez, ami miatt érvényes igazolvánnyal kellene rendelkeznie, lehetőség szerint a határidő lejártát követően intézze őstermelői igazolványával kapcsolatos ügyeit.

Mivel jelentős a még nem érvényesített igazolvánnyal rendelkező, őstermelőként nyilvántartott ügyfelek száma, ezért kérik, hogy a várható torlódások elkerülése érdekében minél előbb, lehetőség szerint már februárban keressék meg a bejelentett állandó lakóhelyük, vagy a tartózkodási helyük szerint illetékes falugazdászt az ügyintézés céljából.

 

Az érvényes, személyazonosításra alkalmas dokumentumok és az érvényesítendő őstermelő igazolvány mellett közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is meg kell jelenniük az ügyintézés során. A betétlap kiállítása továbbra is díjmentes.

 

new-item-last-login