Magasabb lesz a késedelmi pótlék

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art) tervezete szerint jelentősen emelkedik a késedelmi pótlék mértéke, ez minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékkal növelt mértékének 365- öd része lesz.

Az önellenőrzési pótlék mértéke ugyan változatlanul a késedelmi pótlék 50%-ában került

megállapításra (ismételt ellenőrzés esetén 75 %), a késedelmi pótlék mértékének emelkedése miatt

azonban az önellenőrzési pótlék összege is emelkedni fog.

 

Forrás: www.kpr.hu

new-item-last-login