Lakóingatlanokon végzett szolgáltatás és a fordított adózás

A meglévő építési engedélyezési eljárások mellett az építésügyi szabályozás új kategóriaként vezetett be a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóingatlanok létrehozása esetére, az ún. egyszerű bejelentést

Lakóingatlanokon végzett szolgáltatás és a fordított adózás

 

A meglévő építési engedélyezési eljárások mellett az építésügyi szabályozás új kategóriaként vezetett be a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóingatlanok létrehozása esetére, az ún. egyszerű bejelentést [1997. évi LXXVIII tv. 33/A §].

 

Ennek értelmében az építési tevékenységet

  • a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal elektronikus úton kell bejelenteni az építésügyi hatóságnak
  • a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása érdekében az arra jogosult szolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását meg kell kérni, ha arra nyolc napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni
  • a bejelentéshez a kivitelezési dokumentációt kell mellékelni

 

E törvénymódosításra tekintettel módosult az Áfa tv. 2016.07.16-tól. A módosítás értelmében a fordított adózás abban az esetben alkalmazható (személyi feltételek mellett) szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányul, ha e tevékenység építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött [Áfa tv. 142. § (1) b)].

 

A fenti szolgáltatáshoz kapcsolódóan átvett előleg tekintetében 2016. július 16. napjától kezdődően sem a szolgáltatást nyújtónál, sem pedig a szolgáltatást igénybevevőnél nem keletkezik az Áfa tv. 59. § szerinti előleg jogcímén adófizetési kötelezettség.

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login