Közeledik a kamarai tagdíj és regisztráció határideje

Január 1-től minden társas és egyéni vállalkozónak regisztrálnia kellett a területileg illetékes kereskedelmi- és iparkamarába.

Minden újonnan alakuló gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozó a cégbírósági bejelentkezést/nyilvántartásba vételt követő öt munkanapon belül köteles a székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni.

 

Azok a vállalkozások, akik már az előző években kérték nyilvántartásba vételüket újabb regisztrációs lapot nem kell kitölteniük.

A regisztráció kötelező, a kamarai tagság önkéntes. A regisztrált vállalkozások a nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

 

A kamarai regisztráció mellett éves kamarai hozzájárulást is kell fizetni, melynek határideje minden év március 31. A hozzájárulás összege 2020-ban is 5000 Ft.

 

A 2020. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége nem vonatkozik azokra a vállalkozásokra, amelyek 2020. január 1-én, illetve azt követően folyamatosan szünetelnek.

A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül és azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

new-item-last-login