Közeledik a feltöltési kötelezettség határideje

Belföldi illetékességű adózónak és a külföldi vállalkozónak egyes adófizetési kötelezettsége körében az év közben befizetett adóelőlegeit ki kell egészítenie a várható fizetendő adó összegére. Tehát a feltöltési kötelezettség 100 %-os feltöltésre vonatkozik.

A 90 %-ra történő feltöltés egyes adónemeknél csak azért figyelendő mérték, mert ha a feltöltés összege ezt az arányt nem éri el, mulasztási bírsággal sújtják az adózót.

 

Társasági adó feltöltési kötelezettség azon kettős könyvvitelt vezető adóalanyokat érinti, akiknek előző évi árbevétele meghaladta a 100 millió Ft-ot. A társasági adó feltöltésére kötelezett adózónak a helyi iparűzési adója tekintetében is keletkezik feltöltési kötelezettsége
 

A feltöltési kötelezettség teljesítésének határideje: december 20.

 

Feltöltési kötelezettség terheli az adózót

·         Társasági adó (feltöltés, a IV. negyedévi előleg befizetése és bevallás)

·         Helyi iparűzési adó (csak feltöltés)

·         EVA (csak feltöltés)

·         Innovációs járulék (feltöltés, bevallás)

·         Reklámadó (feltöltés és bevallás)

tekintetében

 

Azért hogy a feltöltési kötelezettségnek pontosan tudjunk eleget tenni, már el kell kezdeni a kalkulációt. Nagyon fontos feladat az adófolyószámla ellenőrzése, nem maradt-e el valamelyik évközi kötelezettség befizetése.

 

A környezetvédelmi termékdíj-előleg kiegészítésére külön eljárás vonatkozik.

A termékdíj-előleg mértékét a tárgyév első három negyedéve után fizetett termékdíj harmadának a 80%-ában kell megállapítani.

 

A termékdíj-előlegre vonatkozó bevallási kötelezettségét a harmadik negyedévre vonatkozó bevallás benyújtásával együtt kell teljesítenie, és a megállapított előleg összegét tárgyév december 20-ig megfizetnie. A termékdíj-előleget a kötelezett a negyedik negyedévi bevallásban a ténylegesen megfizetendő termékdíj mértékéig kiegészíti, vagy a különbözetet visszaigényli.

 

Az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő adóalany, illetve az átalakulással, egyesüléssel, szétválással érintett adóalanyok esetén az előlegfizetés a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül és az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig esedékes.

 

Egyéb esetben az előleg-kiegészítésre kötelezett a várható fizetendő adó és az adóévre már bevallott előlegek különbözetéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást  nyújt be és ezzel egyidejűleg fizeti meg annak összegét.

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login