Kötelező agrárkamarai tagdíjjal megsarcolt vállalkozások: pertársaságot fontolgatnak

Több ezer vállalkozást is érinthet, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kötelező tagságot ír elő a cégek számára, ha tevékenységi körükben szerepel a mezőgazdaság is. A tagság több tízezer forintos éves díjjal jár, ennek meg nem fizetése esetén az adóhatóság inkasszót nyújt be. Mindez igaz akkor is, ha a mezőgazdaság nem főtevékenység, a cég nem dolgozik ezen a területen, és egyetlen fillér bevétele sem származott belőle. A kamara minden olyan érintettel kapcsolatban értesítette a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, akik nem fizették be a megállapított díjat.

A követeléssel érintett egyik ügyvezető a sajtónak elmondta, hogy cége alapításakor, 1991-ben tüntették fel a mezőgazdaságot is a tevékenységek között, mert akkor szinte bármilyen tevékenységi kört megnevezhettek, ami nem volt engedélyköteles. Ezt elmondása szerint mindenki így csinálta akkoriban. Mezőgazdasággal viszont az óta sem foglalkoznak.

 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) tavaly állásfoglalást adott ki, amelyben a azt közölte, hogy „a tagságkeletkezést megállapító tömeges eljárás törvénysértő, mert az agrárgazdaság nem főtevékenységként folytatása pusztán a közhiteles adatbázisokból származó információk alapján nem állapítható meg”. Akkor azt is kijelentették, hogy amíg az agrárkamarai tevékenységet a gazdasági szereplő nem főtevékenységként szerepelteti, és ténylegesen nem is folytat ilyet, addig szerintük a tagság létrejötte törvényellenes. Sokan mindezek ellenére kamarai igazolványt kaptak, s mivel nem fizették be az előírt tagdíjat, a NAV inkasszálta a cégüket. Számlájukról levették az összeget plusz a banki költségeket.

 

Kaptak egy levelet is a kamarától, amelyben közölték, hogy ha nem végez ilyen tevékenységet, akkor mentesülhet a jövő évi tagdíj megfizetése alól. Ehhez a NAK honlapján lenne lehetőség egy nyilatkozat letöltésére, majd annak kitöltésére, a weboldal azonban az igazolványszámokat nem ismerte fel, így ezt nem tudták elintézni. A nem kért kártya, amit küldtek, tehát nem működik, a határidő pedig július utolsó napja. Jelezték a szervezetnek, hogy nem üzemel a kártya, vagy hibás a honlap. Kérték, hogy küldjék el nekik e-mailben vagy postán a nyilatkozatot, de választ még nem kaptak. A sajtónak nyilatkozó ügyvezető elmondta, hogy pertársaság létrehozásán gondolkozik, szeretné ugyanis elérni, hogy senkinek se kelljen olyan tevékenységért fizetnie, amelyet valójában nem is végez.

 

Sajtómegkeresésre a NAK egy 2012-es törvényre hivatkozott, amely szerint pusztán az agrárgazdasági tevékenység bejegyzése a tevékenység folytatásának is minősül. Közölték, hogy a 400 ezres tagságból 2559 díjtartozással érintett kamarai tagnak az adatait adták át a NAV-nak a meg nem fizetett összegek adó módjára történő behajtásáért. Azoknál kezdeményezték az adóhatósági behajtást, akik korábbi megkeresésükre nem reagáltak, és a 2016 decemberében, illetve 2017 januárjában kiküldött felszólító levélben foglalt határidőig semmilyen mértékben nem tettek eleget tagdíjfizetési kötelezettségüknek, valamint nem éltek kifogással, és nem volt behajtást kizáró ok. Egy idén júniusban, az iparkamarával közös sajtótájékoztatóra hivatkozva közölték, hogy igénybe lehet venni visszamenőleg is érvényesíthető tagdíjkedvezményeket. Tavaly azokat a tagokat, akik korábban nem tettek eleget bejelentkezési kötelezettségüknek, levélben értesítették, megadták a lehetőséget arra, hogy a tárgyévi előírások teljesítése után, tevékenységi körük 2016. október 31-ig történő módosításával mentesüljenek a korábbi évek előírásai alól. Kiemelték, sajnálatos módon számos tag csak későn, a határidők lejárta után jelezte a tagsággal, illetve a díjakkal kapcsolatos kifogásait, továbbá hogy valamilyen kedvezménnyel kívánna élni. Ezért minden vállalkozót arra biztatnak, rendezze a cégbíróságon nyilvántartott tevékenységi körét. A honlappal kapcsolatos problémákról közölték, hogy rendszereik működésében általános hibajelenség nem tapasztalható.

Forrás: www.online.kpr.hu

new-item-last-login