Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adózása

A NAV honlapján közzétett tájékoztató szerint az a magánszemély, aki a saját nevében akár egy vagy több szobát, akár egy teljes ingatlant szálláshelyként ad bérbe, a szolgáltatás üzletszerűségére tekintettel az Áfa tv. alapján áfa-alanynak minősül, függetlenül attól, hogy a szálláshely igénybevevővel online felületen (online alkalmazáson keresztül) vagy más módon létesített kapcsolatot. Az ilyen tevékenységet folytató magánszemély az adózás rendjéről szóló törvény alapján adóalanyként köteles bejelentkezni, azaz adószámot kiváltani, amelyet a NAV állapít meg. A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás az általános forgalmi adó rendszerében ingatlan bérbeadásnak minősül, mely az Áfa tv. alapján főszabályként adómentes szolgáltatás, ugyanakkor ez az adómentesség az ingatlanok idegenforgalmi, turisztikai célú hasznosítására már nem terjed ki, függetlenül attól, hogy a bérbeadásra vonatkozó törvényi definíció alapján ez utóbbi hasznosítási forma is bérbeadásként kezelendő. A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás az áfa rendszerében áfa-köteles tevékenységnek minősül. Az Áfa tv. a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást kedvezményes, 18 százalékos adókulcs alá sorolja. Az adóalany szállásadónak a szálláshelyek tekintetében működtetett online felület (pl. Airbnb vagy egyéb hasonló rendszerek) alkalmazásával kapcsolatban a közösség másik tagállamában letelepedett adóalanytól (külföldi cégtől) ellenérték fejében igénybe vett szolgáltatás miatt közösségi adószámmal kell rendelkeznie, amelyet az adóalany bejelentése alapján állapít meg a NAV. E külföldi cégtől igénybe vett, az Áfa tv. szerint belföldön teljesülő szolgáltatás után a szállásadót 27 százalékos mértékű adó felszámításával adófizetési kötelezettség terheli és összesítő nyilatkozatot (’A60. számú nyomtatvány) is be kell nyújtania. A szállásadót az általa nyújtott szolgáltatás után adófizetési, bevallási és számlaadási kötelezettség terheli. Amennyiben a szállásadó szolgáltatásának igénybevevője (a vendég) nem közvetlenül a szállásadónak fizeti meg a szállás díját, hanem az Airbnb-n vagy más hasonló rendszeren keresztül, a szállásadó nem mentesülhet a számla-kibocsátási kötelezettség alól, melyre a készpénzzel, készpénz-helyettesítő eszközzel történő fizetés, és a számla iránti igény hiánya esetében lenne lehetősége. Ilyen esetben a vendég számára nyújtott szolgáltatásról mindig számlát kell kibocsátani, legkésőbb a szolgáltatás teljesítését követő 15 napon belül. A szolgáltatásról kibocsátott számlában adót is tartalmazó ellenértékként a vendég által megtérített teljes összeget kell szerepeltetni. A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást nyújtó magánszemélynek (szállásadónak) azonban nem kell feltétlenül áfa-fizetési kötelezettséggel számolnia, mivel az Áfa tv. az adóalanyok részére lehetőséget biztosít 6 millió forintnak megfelelő értékhatárig alanyi adómentesség választására. Az egyéb szálláshely-szolgáltatást nyújtó magánszemély tevékenységének adózására választhatja az Szja tv. szerinti tételes átalányadózást is, amennyiben nem az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kíván adózni.

(Forrás: www.online.kpr.hu)

new-item-last-login