Jövedéki termék értékesítése, beszerzése során alkalmazott fizetési mód

A NAV felhívást tett közzé a jövedéki termékek készpénzfizetéssel történő beszerzés, értékesítés tilalmáról. A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet be és nem értékesíthet, továbbá a jövedéki kiskereskedő jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet be.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény értelmében nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak „a fizető fél és a kedvezményezett közötti közvetlen, közvetítői közreműködés nélküli bankjeggyel és érmével (a továbbiakban együtt: készpénz) történő fizetési művelet”.

 

A fentiek alapján nem minősül készpénzfizetésnek

- a vevő a számlatartozását bankkártyával egyenlíti ki

- a vevő az ellenértéket közvetlenül a jövedéki engedélyes kereskedő bankszámlájára fizeti be

- a vevő a számlatartozását banki átutalással egyenlíti ki

- a vevő a számlatartozását a jövedéki engedélyes kereskedő bankszámlájára a szállító által kiadott készpénz-átutalási megbízás (a postai csekk) alkalmazásával fizeti meg

- a vevő a számla ellenértékének kiegyenlítését harmadik fél bevonásával teljesíti

 

Összefoglalva tehát, csak olyan fizetési megoldások felelnek meg a Jöt. készpénzfizetést kizáró rendelkezéseinek, amelyeknél a jövedéki kiskereskedő és a jövedéki engedélyes kereskedő között készpénz átadására nem kerül sor, vagyis a fizetési művelet a jövedéki engedélyes kereskedő bankszámlájának közbeiktatásával történik.

 

Fontos, hogy a fenti fizetési módok egyikénél sem működhet közre a jövedéki engedélyes kereskedő alkalmazottja vagy megbízottja mivel nevezettek a munkavégzés közben a jövedéki engedélyes kereskedőt képviselik, a nevében járnak el, tehát a részükre átadott készpénz gyakorlatilag a jövedéki engedélyes kereskedő birtokába kerül és így megvalósul a készpénzfizetés.

new-item-last-login