Jegyzett tőke felemeléséből adódó adatszolgáltatási kötelezettség

A belföldi székhelyű társas vállalkozás az adóévet követő január 31-éig - jegyzett tőkéjének a saját tőke terhére történő felemelését, átalakulását vagy az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően az ügyletben érintett magánszemélyekről adatot szolgáltat az adóhatóság részére.

Az adatszolgáltatásnak ki kell terjednie

- a kibocsátott, megemelt névértékű összes értékpapírról

- a kibocsátott, megemelt névértékű értékpapír átruházásáról

- bevonásáról

- átalakításáról

- kicseréléséről

A társas vállalkozás adatszolgáltatási kötelezettségén túl az ügyletben érintett magánszemélyeknek is van teendőjük. A magánszemélyeknek nyilvántartást kell vezetniük az értékpapír megszerzésével kapcsolatos adatokról, úgymint

- a megszerzett, vagy megemelt névértékű értékpapír megszerzésére fordított értékről

- az eredeti értékpapírok megszerzésére fordított értékről

Az adatszolgáltatást a "15K71  A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2015. évben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapírról" nyomtatványon elektronikus úton kell megtenni.
A fent említett ügyletek közül a társaság jegyzett tőkéjének szabad eredménytartalékból történő emelése fordul elő szélesebb körben, különösen napjainkban, amikor a Kft-k jegyzett tőkéjét minimum 3 millió forintra kell megemelni.
Az adatszolgáltatás és a nyilvántartás azért szükséges, mert a magánszemély ekkor adómentesen jut emelt összegű törzsbetéthez. Ennek adózása majd az értékpapír eladásakor történik.
 

Varga Ferenc
adótanácsadó

new-item-last-login