Fiktívnek minősített számla stornírozása

Miután az adóhatóság, majd a bíróság után a Kúria is fiktívnek minősítette a számlát, az adózó a számla stornírozásával csökkentette árbevételét és fizetendő áfáját.

A Kúria szerint az áfatörvény 55. § (2) bekezdéséb A Kúria szerint az áfatörvény 55. § (2) bekezdésében szabályozott feltételek teljesülése esetén végrehajtott számla korrekciója jogszerű, nem lehet megtagadni arra figyelemmel, hogy a számla kiállítására fiktív ügylet keretében került sor, mivel a jogszabály ilyen tartalmú kitételt nem tartalmaz. 

 

Az adóhatóság korábbi álláspontja szerint az áfatörvény 55. § (2) bekezdése alapján az adófizetési kötelezettség a számla kibocsátásának tényén alapult, és a teljesítés hiánya ellenére is terhelte a számla kibocsátóját. A félnek adófizetési kötelezettsége keletkezett még akkor is, ha az alapeljárás jogerős határozatai alapján megállapítható volt, hogy nem történt teljesítés.

 

Forrás: www.online.kpr.hu

en szabályozott feltételek teljesülése esetén végrehajtott számla korrekciója jogszerű, nem lehet megtagadni arra figyelemmel, hogy a számla kiállítására fiktív ügylet keretében került sor, mivel a jogszabály ilyen tartalmú kitételt nem tartalmaz. 

Az adóhatóság korábbi álláspontja szerint az áfatörvény 55. § (2) bekezdése alapján az adófizetési kötelezettség a számla kibocsátásának tényén alapult, és a teljesítés hiánya ellenére is terhelte a számla kibocsátóját. A félnek adófizetési kötelezettsége keletkezett még akkor is, ha az alapeljárás jogerős határozatai alapján megállapítható volt, hogy nem történt teljesítés.

Forrás: www.online.kpr.hu

new-item-last-login