Erdőbirtokossági társulat részére történő erdő átadása alapján kapott jövedelem adózása 2016-2017

Változtak az erőbirtokossági társulatok tagjainak adott juttatások adózási szabályai.

 

A társulat az erdő művelési ágban nyilvántartott egy vagy több földrészlet tulajdonosai  által az erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggő, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátására létrehozott, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet. A társulat jogi személy [1994. évi XLIX. tv. 2. § (1)].

A tulajdonos a társulati vagyonból részesedésre jogosult [1994. évi XLIX. tv. 3. § (2)].
 

2016.12.31-ig a tulajdonos által az erdőbirtokossági társulatban fennálló tagsági viszonya alapján kapott juttatás csak osztalék lehetett, függetlenül attól, hogy azt természetben (fában), vagy készpénzben kapta. Az erdőtulajdonost terhelte az osztalékkal kapcsolatos Szja és Eho fizetési kötelezettség.
 

2017.01.01-től a termőföld bérbeadásának fogalma kiegészült. A kiegészítés szerint termőföld-haszonbérbeadásnak minősül az erdőnek a tulajdonos által az erdőbirtokossági társulatban fennálló tagsági viszonya alapján az erdőbirtokossági társulat részére történő átadása is [Szja tv. 3. § 53.].

 

E kedvező módosítás értelmében az erdő átadása alapján kapott juttatás már termőföld bérleti díjának minősül.

 

Adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri [Szja tv. 1. számú melléklet 9.4.1.].

 

Adómentes tehát az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő föld használati jogosultságának átengedése fejében megszerzett jövedelem, ha az erdőnek minősülő föld használatba adására vagy a társult erdőgazdálkodásra kötött megállapodás időtartama az 5 évet eléri [Szja tv. 1. számú melléklet 9.8.1.].

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login