Energiahatékonysági célú beruházás adókedvezménye végrehajtási utasítása

2017.01.01-től adókedvezményt vehető igénybe energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén [Tao. tv. 22/E. §]. Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás az energiahatékonyság növekedését eredményező beruházás, amely révén az energiahatékonyságról szóló törvény szerinti végső energia-fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor [Tao tv. 4. § 11/a.].

A részletes szabályokat majd Kormány rendelet szabályozza. Megjelent a 176/2017. (VII.4.) Kormány rendelet a végrehajtás szabályairól, ebből idézünk néhány fontos részt.

 

Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kötelező üzemeltetési időszakban vagy - ha az későbbi időpont - az adókedvezmény igénybevételének utolsó adóévéig

 

 - az adózónál az adóhatóságoknál nyilvántartott adótartozás miatt - ide nem értve a késedelmi pótlék miatt fennálló tartozást - adóhatóság végrehajtási eljárást nem indított, vagy indított ugyan, de azt sikeresen foganatosította, vagy az eljárás keretében fizetési könnyítést engedélyezett, amelynek feltételeit az adózó betartotta,

és

 - az adózót az állami adó- és vámhatóság be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt mulasztási bírsággal nem sújtotta, vagy ha sújtotta, akkor annak összegét arra tekintettel mérsékelte, hogy az adózó a munkaviszony létesítésének bejelentésére vonatkozó kötelezettségét az adóellenőrzés megkezdéséig a tényleges foglalkoztatás teljes időtartamára vonatkozóan teljesítette.[R. 4. § (1)]

 

Az adókedvezmény keretében nem elszámolható költség:

 - az olyan tárgyi eszköz és immateriális jószág bekerülési értéke, amelyet az adózó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló adózótól szerzett be [R. 4. § (2) a)].

 

 - a villamos energiáról szóló törvény szerinti megújuló energiaforrásból villamosenergia termelésére alkalmas bármely energiatermelő berendezés beruházási költsége [R. 4. § (2) b)].

 

Tehát csak olyan energiahatékonyságot célzó beruházás költségei számolhatóak el a pályázat keretében, melyek a megújuló energiaforrásból saját fűtési, hűtési és ipari hőtermelési célra energiát előállító, villamosenergia-termelésre nem képes, saját tevékenységet szolgálják.

 

Varga Ferenc
adótanácsadó

new-item-last-login