Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye

2017.01.01-től adókedvezményt vehető igénybe energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén [Tao. tv. 22/E. §].

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás az energiahatékonyság növekedését eredményező beruházás, amely révén az energiahatékonyságról szóló törvény szerinti végsőenergia-fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor [Tao tv. 4. § 11/a.].

 

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó az adókedvezmény igénybevételének első adóévében az adóévi társasági adóbevallása benyújtásáig rendelkezzen az energiahatékonysági igazolással, amely alátámasztja, hogy beruházása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül.

 

Megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás vagy beruházásrész tekintetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a beruházás vagy beruházásrész energiahatékonyság növekedésével jár.

 

Az adókedvezményt a beruházás üzembe helyezését követő adóévben, vagy döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében és az azt követő öt adóévben vehető igénybe.

 

Az adókedvezmény mértéke beruházásonként a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás elszámolható költsége 30 százalékának megfelelő összeg, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

 

Az adókedvezmény mértéke növelhető

  • kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
  • középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal

de ekkor sem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget

 

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele

  • az adózó a beruházás részét képező valamennyi eszközt használatba veszi
  • ezeket az eszközöket a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig üzemelteti, illetve használja

 

A Tao. tv. 22/E. § (8) bekezdése tartalmazza, mikor, és kik nem vehetik igénybe az adókedvezményt.

 

A részletes szabályokat majd Kormányrendelet szabályozza.

 

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login