El nem küldött számla és érvénytelenítő számla ugyanazon adómegállapítási időszakban

Mi a helyes eljárás, ha a ki nem küldött számla és annak érvénytelenítő számlája ugyanazon adómegállapítási időszakban kerül kiállításra? Erre ad választ hírlevelünk.

El nem küldött számla és érvénytelenítő számla ugyanazon adómegállapítási időszakban


Előfordul, hogy a kiállított számláról még kiküldése előtt megállapításra kerül, a számla hibás (rossz adat, helytelen áfa kulcs). A számlát magában foglaló adóbevallási időszak még nem járt le.
Ebben az esetben érvénytelenítő számla kiállítása szükséges. Az érvénytelenítő számla kiállítása is az adóbevallási időpont lejárta előtt megtörténik.
Tekintettel arra, hogy az eredeti számla kiállítása, valamint az azt érvénytelenítő számla kiállítása is megtörténik az adott ügylet teljesítési időpontja szerinti adómegállapítási időszak bevallási határidejének lejártáig, és a partnerek részére az eredeti számlák nem kerülnek megküldésre, így azok adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételét nem képezhetik.
Így nem beszélhetünk korábban megállapított és bevallott adóról, az érvénytelenítő számlán feltüntetett adóalap és adó bevallásra nem került adót és adóalapot érintene. Ilyen esetben a bevallásban sem az eredeti, sem az érvénytelenítő számla adatait nem kell szerepeltetni.


Varga Ferenc
adótanácsadó

new-item-last-login