Egyösszegű értékcsökkenés elszámolása őstermelő és családi gazdálkodó esetén

Az Szja tv. eltérően szabályozza a tárgyi eszköz egyösszegű leírási lehetőségét családi gazdálkodó és őstermelő esetében.

A) Családi gazdálkodó

A KIZÁRÓLAG ÜZEMI CÉLT SZOLGÁLÓ tárgyi eszközökre családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja a családi gazdaság részét képező, vagy ahhoz tartozó tárgyi eszköznek, nem anyagi javaknak az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét - választása szerint - az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni [Szja tv. 3. számú melléklet III. 1. pont].

 

 

B) Őstermelő

KIZÁRÓLAG ÜZEMI CÉLT SZOLGÁLÓ tárgyi eszközökre, nem anyagi javakra a mezőgazdasági őstermelő jogosult értékcsökkenési leírást elszámolni. Ennek során a mezőgazdasági őstermelő az egyéni vállalkozóra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza [Szja tv. 3. számú melléklet III. 1. pont].

 

A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó A KORÁBBAN MÉG HASZNÁLATBA NEM VETT, a műszaki gépek, berendezések és a - személygépkocsi kivételével - a járművek között nyilvántartott tárgyi eszköznek az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni, amennyiben a tárgyi eszközt SZABAD VÁLLALKOZÁSI ZÓNA területén helyezi üzembe [Szja tv. 11. számú melléklet II. 2. p. pont].

 

Az értékcsökkenési leírásként így figyelembe vett összeg 1 százaléka, jármű esetében 3 százaléka az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az egyéni vállalkozó választása szerint
- agrár csoportmentességi támogatásnak vagy mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, ha a beruházás elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál
- halászati csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, ha a beruházás a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységet szolgál
- agrár csoportmentességi támogatásnak, az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak vagy a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül, ha a beruházás mezőgazdasági termék feldolgozását vagy forgalmazását szolgálja
- minden más esetben az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak, vagy a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak minősül

 

new-item-last-login