Bizonytalanság az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése körül

2017.01.01-től módosult "Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről" szóló 2009. évi CXV. törvény.

A Tv. 18. § (1) módosított bekezdése értelmében az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. 2016.12.31-ig hatályos szabályozás szerint a vállalkozást legfeljebb öt évig lehet szüneteltetni.

 

A Tv. 19. § (1) g). pontja viszont azt tartalmazza szintén 2017.01.01-től hatályosan, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság e törvény erejénél fogva megszűnik, ha az egyéni vállalkozó a 18. § (1) bekezdésben foglalt időpontig nem jelentette be az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását vagy megszüntetését, a szünetelés kezdőnapját követő két év elteltét követő napon.

 

A Tv. átmeneti rendelkezést nem tartalmaz, a módosított szabályok alkalmazásához még NAV-GM információ nem látott napvilágot, így nem egyértelmű, hogy mi a helyzet azokkal a szünetelő egyéni vállalkozókkal, akiknél a szünetelés időtartalma 2017.01.01. napon már meghaladta a két évet.

 

A módosított Tv. nem tartalmaz olyan rendelkezést, hogy az új szabályokat a 2017.01.01. naptól, vagy ezt követő időponttól történő szüneteltetésre kell alkalmazni.

 

Amennyiben a témával kapcsolatban iránymutatás jelenne meg, azt egy következő Hírlevelünkben közzétesszük.

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

 

new-item-last-login