Az elmaradt termékdíj bevallásról

Figyelmeztető levél várható az elmaradt termékdíjakról

Figyelmeztető levél várható az elmaradt termékdíjakról Levélben hívja fel a következő napokban az adóhatóság azoknak a termékdíj-köteles terméket forgalmazóknak a figyelmét, akiknek feltehetően elmaradásuk van a termékdíj-bevallásukban, közölte a NAV. A vállalkozásoknak lehetőségük van pótolni elmaradt kötelezettségeiket. A környezetvédelmi termékdíj-köteles termékekkel kapcsolatos adatok alapján számos adózó esetében valószínűsíthető, hogy termékdíj köteles árut forgalmaztak, de bejelentési, bevallási és befizetési kötelezettségüknek nem, vagy nem megfelelően tettek eleget. Az érintett vállalkozások a napokban levelet kapnak elektronikus tárhelyükre, amelyben a NAV a nyilvántartásuk felülvizsgálatára és mulasztásuk pótlására hívja fel a figyelmüket. Az elmaradt bejelentés pótlására a TKORNY jelű nyomtatványon van lehetőség, a bevallás a 15KTBEV elnevezésű nyomtatványon nyújtható be. Mindkettő letölthető a NAV honlapjáról. Adategyeztetésre is lehetőség van, e-mailen vagy PIN-kóddal a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszerében telefonon (06-40/20-21-22), illetve postai levélben, valamint a NAV ügyfélszolgálatain személyesen. A Ügyintéző Rendszerben (ÜCC) az Ügyintézés és konkrét ügyekre vonatkozó tájékoztatás → Bevallásokkal kapcsolatos ügyintézés → Bevallás benyújtásának elmulasztásával kapcsolatos tájékoztatás, bírság határozatok menüpontokon haladva kérhető tájékoztatás. A figyelemfelhívás célja, hogy az ellenőrzések megkezdését megelőzően rendezzék kötelezettségeiket a mulasztók, közölte a NAV

 

Forrás: www.online.kpr.hu

new-item-last-login