Az áthárított általános forgalmi adó érvényesítése

Az adóalany, amennyiben a feltételek adottak, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet rá áthárítottak.

A levonás olyan mértékben történhet, amilyen mértékben az adóalany a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja [Áfa tv. 120. §].

 

Az adólevonási jog akkor keletkezik, amikor az előzetesen felszámított adónak megfelelő fizetendő adót meg kell állapítani [Áfa tv. 119. § (1)].

 

Korábban az Áfa tv. megengedte, hogy az elévülési időn belül önellenőrzés nélkül figyelembe vegye aktuális bevallásában a korábban nem érvényesített előzetes adóját.

 

Fontos figyelni a változásra, miszerint 2016.01.01-től kezdődően az adómegállapítási időszakot megelőzően csak az adott adómegállapítási időszakot magában foglaló naptári évet megelőző egy naptári éven belül keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegét lehet figyelembe venni, a korábbi számlákban áthárított adót már csak önellenőrzéssel lehet érvényesíteni.

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login