Az adótartozás következményei

Több kellemetlenség is érheti az adóalanyt lejárt adótartozása esetén. Ilyen lehet • bizonyos értékhatár felett a NAV közzéteszi nevét honlapján • kikerül a köztartozás mentes adózói körből • felfüggesztik adószámát

A fentieken kívül néhány komolyabb szankcióval is számolnia kell az adózóknak. Ezekre az esetekre hívjuk fel olvasóink figyelmét.

 

Kisadózó vállalkozást érintő szankció

 

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság megszűnik

- az adószám alkalmazását felfüggesztő vagy törlő határozat jogerőre emelkedésének hónapja utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás adószámának alkalmazását az adóhatóság az adóalanyiság ideje alatt jogerősen felfüggeszti vagy törli [Katv. 5. § (1) i)].

- az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válása hónapjának utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot [Katv. 5. § (1) j)].

 

A kisvállalati adózás alkalmazó vállalkozást érintő szankció

 

A kisvállalati adóalanyiság megszűnik

- az adóhatósági határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző hónap utolsó napjával, ha az adóalany terhére az adó- vagy vámhatóság számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért jogerősen mulasztási bírságot jövedéki bírságot állapított meg [Katv. 19. § (5) e)].

- az adóalany adószámának alkalmazását felfüggesztő vagy törlő határozat jogerőre emelkedésének hónapját megelőző hónap utolsó napjával [Katv. 19. § (5) f)].

- az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló negyedév utolsó napjával, ha az adóalany nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot [Katv. 19. § (5) g)].

 

Az EVA törvény szerint adózó vállalkozást érintő szankció

 

Az adózó adóalanyisága megszűnik

- az adóhatóság határozata jogerőre emelkedésének napjával, ha terhére az adóhatóság számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, vagy az ellenőrzés akadályozása miatt mulasztási bírságot állapított meg [EVA tv. 3. § (1) e)].

- ha december 20-án az állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál ezer forintot meghaladó nyilvántartott adótartozása van [EVA tv. 10. § (4)].

 

Egyéb szankciós előírások

 

Az adóhatóság az adózó megbízható adózói minősítését visszavonja

- ha az adózó nettó adótartozása a negyedév végén meghaladja az 500 ezer forintot [Art 6. § (1) e)]. Az adóhatóság az adóalanyt a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapulvételével a tárgynegyedévet követő 30 napon belül minősíti. A minősítés hatálya a minősítés hónapját követő hónap első napján áll be [Art 6/J. §].

 

A munkáltató nem alkalmazhat egyszerűsített foglalkozás keretében munkavállalót

- ha az egyszerűsített foglalkoztatás miatti közteher a 300 ezer forintot eléri, vagy meghaladja

- ha a társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás miatti közteher a 300 ezer forintot eléri, vagy meghaladja [Efo tv. 11. § (5)].

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login