Április 12. a negyedéves adóelőleg-fizetési határidő

Az önálló tevékenységet folytató magánszemélyeknek, így egyebek között a bérbeadóknak, óraadóknak, tervezőknek, szálláshely-szolgáltatást nyújtóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az egyéni vállalkozóknak április 12-éig negyedéves adóelőleget kell fizetniük.

Az adóelőleg-fizetésre kötelezettek legszélesebb körébe azok az adózók tartoznak, akik az szja-törvény hatálya alá tartoznak magánszemélyként. Amennyiben a magánszemélynek nem kifizetőtől származik az adóelőleg alapjául szolgáló jövedelme, vagy a kifizető bármely oknál fogva azt nem tudja, vagy nem köteles levonni, akkor az adóelőleg megfizetésére a magánszemély kötelezett a negyedévet követő hónap 12-éig. Idén ez az időpont az első negyedévre vonatkozóan április 12. Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizetőnek az általa kifizetett (juttatott) bevételt terhelő adóelőleget akkor is meg kell állapítania, ha annak a bevételből történő levonására bármely okból nincs lehetőség (mert például nem pénzben, hanem természetben adja azt). Ebben az esetben a megállapított adóelőleget nem kell megfizetnie, de a bevételről kiállított igazoláson a kifizetőnek fel kell tüntetni a le nem vont adóelőleg összegét is, valamint fel kell hívni a magánszemély figyelmét arra, hogy az adóelőleg le nem vont részét neki kell megfizetni a negyedévet követő hónap 12-éig. A kifizetőnek az adóelőleg le nem vont részéről adatot is kell szolgáltatni (a 08-as bevallásában) az állami adóhatóság részére.

(forrás: online.kpr.hu)

new-item-last-login