Adóalap-kedvezmény az elektromos járművek használatához szükséges töltőinfrastruktúra kiépítésére

2017. július 1-én módosult a Tao tv. Az új 7. § (1) bekezdés l) pontja alapján kedvezményben részesülhetnek azok az adózók, amelyek elektromos töltőállomás létesítenek. A kedvezményt 2017. június 30-át követően megkezdett beruházások tekintetében lehet igénybe venni.

Elektromos töltőállomásnak az olyan eszköz minősül, amely alkalmas egy elektromos gépjármű energiatárolójának töltésére vagy cseréjére.

 

Az adózó a kedvezményt döntése alapján veheti igénybe, így az később nem önellenőrzés keretében nem változtatható meg [Art 49. § (1).

 

Az adóalap-csökkentő tétel legfeljebb az elektromos töltőállomás bekerülési értékének meg nem térülő összege lehet.

 

Ezért meg kell becsülniük, hogy a beruházás befejezésének adóévét követő 3 éves időszak alatt várhatóan mekkora pozitív működési eredménye lesz az adott töltőállomásnak. Ha a becsült eredmény kisebb lesz, mint a bekerülési érték, a kettő különbözete lesz az adólap kedvezmény összege. Amennyiben a becsült eredmény nagyobb, úgy kedvezmény nem vehető igénybe.

 

Ha a végleges számok alapján az derül ki, hogy az adózó nagyobb összegű csökkentést állított be a bevallásába, mint amennyire a töltőállomás által ténylegesen elért pozitív működési eredménye jogosítaná, akkor a korábbi bevallást pótlékmentesen lehet önellenőrizni [Tao tv. 7. § (31)].

 

Töltőállomásonként maximum 20 millió €-nak megfelelő forintösszeg lehet az adóalap-kedvezmény összege. A kedvezményt a beruházás befejezése évének Tao-bevallásában lehet igénybe venni [Tao tv. 7. § (32)].

 

Varga Ferenc

adótanácsadó

new-item-last-login