Adatszolgáltatás a befogadott számlákról 2020.07.01-től

(Áfa tv. 10. számú melléklet) Korábbi hírlevelünkben foglalkoztunk azzal, hogyan kell online adatszolgáltatás nyújtani 2020.07.01-től a kibocsátott számlákról. Írtuk a hírlevelünket azért, hogy a vállalkozások időben fel tudjanak készülni erre a feladatra.

Nem kisebb gondot (talán nagyobbat is) okoz majd a beérkező számlák jelentése.

 

Az adóalany termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásban, amelyben adólevonási jogot gyakorol, számlánként nyilatkozni köteles:

- a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany  adószámának, csoportos adóalanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről,

- a nevére szóló számlában feltüntetett adóalapról és áthárított adó összegről, a számla sorszámáról, valamint

- a számlában a teljesítési időpontról, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltéről

 

A számla módosítása vagy érvénytelenítése esetén a számlával egy tekintet alá eső okiratot befogadó adóalany abban a bevallásban, amelyben a módosítás, érvénytelenítés hatását figyelembe veszi, köteles a módosított, érvénytelenített számlát érintően a fentiek szerint nyilatkozni.

 

Amennyiben az adóalany előleget fizetett, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről szolgáltat adatot.

 

Az adatokat partnerenként a 2065M lapon kell megadni. Azon adózók számára, akik sok kisösszegű beérkező számlát kapnak, 2020.07.01-től lényegesen megnövekedik az adminisztrációjuk, ha nem rendelkeznek olyan könyvelő programmal, amelyik program az M lapot automatikusan kitölti.

new-item-last-login